projecten

 

Projecten

Het genootschap houdt zich bezig met het stimuleren van kunst en cultuur in Noordbrabant. Het genootschap doet dit door het geven van advies, ondersteuning, verslaggeving en het aanhaken bij bestaande initiatieven.

In 2022 heeft het genootschap ge-adviseerd op het gebied van kunst, cultuur, innovatieve muziekprojecten en innovatieve woningbouwprojecten. Daarnaast werden artikelen gepubliceerd over het kunstklimaat in Den Bosch en omstreken. De Bianca Tangande Prijs werd ondersteund.

Prijzen.

In 2022 werd de Bianca Tangandeprijs ondersteund. Enkele decennia werd de Jan Naaijkensprijs prijs uitgereikt, voorheen een 2-jaarlijkse prijs die uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor kunst en cultuur in Noordbrabant. Wij richten ons op talentontwikkeling en talentbinding. Wij werkten hierin met Kunstpodium T samen in het kader van het Apprentice Master project waarbij de Jan Naaijkensprijs op jaarlijkse basis werd uitgereikt aan afstuderende jonge kunstenaars. Om de doorlopende leerlijn te volgen reikten we de Jan Naaijkensprijs JUNIOR uit aan de Nieuwe Vincent: een door Kunstpodium T en Vincents tekenlokaal jaarlijks uitgevoerd traject van tekenworkshops voor scholieren. Vanaf 2021 is het uitreiken van de Jan Naaijkensprijs overgedragen aan Kunstpodium T.

Samenwerking ondernemers en kunstenaars.

Het genootschap wil een stimulerende rol te spelen in de verbinding tussen creatieve ondernemers en ondernemende kunstenaars om tot innovatieve samenwerkingsverbanden en voordeel uit kennisdeling te komen. Onder de werknaam “De Arena: een snelkookpan” vond op 16 oktober 2014 onder leiding van Lucas de Man een explosieve ontmoeting tussen kunstenaars en ondernemers plaats in de WII fabriek in Den Bosch. Op verzoek worden individuele kunstenaars en samenwerkingsverbanden ondersteund onder meer op het gebied vanondernemendheid.

Voor uitgebreide informatie over eerdere projecten en de uitvoering daarvan zie onder Archief.