projecten

Sinds 2013 voert het genootschap een plan uit om kunst in Noordbrabant te stimuleren door aan te haken bij bestaande initiatieven. De drager hiervan is de Jan Naaijkensprijs, voorheen een 2-jaarlijkse prijs die uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor kunst en cultuur in Noordbrabant. Wij richten ons op talentontwikkeling en talentbinding. We laten hiermee de Jan Naaijkensprijs de leerlijn volgen die jonge talenten doorlopen van basis onderwijs naar kunstvakonderwijs tot en met de start als uitvoerend kunstenaar. Naast het stimuleren van de talenten met een geldprijs en willen wij daarbij zoveel mogelijk aanhaken bij bestaande initiatieven en bestaande instellingen en indien nodig daarin een actieve verbindende rol spelen.

Wij werken met Kunstpodium T samen in het kader van het Apprentice Master project waar we ter ondersteuning de Jan Naaijkensprijs aan gekoppeld hebben op jaarlijkse basis.
Om de doorlopende leerlijn te volgen reiken we de Jan Naaijkensprijs JUNIOR uit aan de Nieuwe Vincent: een door Kunstpodium T en Vincents tekenlokaal jaarlijks uitgevoerd traject van tekenworkshops voor scholieren.

Samenwerking ondernemers en kunstenaars.
Het genootschap wil een stimulerende rol te spelen in de verbinding tussen creatieve ondernemers en ondernemende kunstenaars om tot innovatieve samenwerkingsverbanden en voordeel uit kennisdeling te komen. Onder de werknaam “De Arena: een snelkookpan” vond op 16 oktober 2014 onder leiding van Lucas de Man een explosieve ontmoeting tussen kunstenaars en ondernemers plaats in de WII fabriek in Den Bosch.

Ondersteuning kunstenaars
Op dit moment wordt gekeken of het genootschap met een steunfonds voor kunstenaars in een behoefte kan voorzien.

Voor uitgebreide informatie over eerdere projecten en de uitvoering daarvan zie onder Archief.