over ons

Contact
-telefoon nummer 06-40535089
-e-mail: noordbrabantsgenootschap@gmail.com
-postadres: Van Straelenlaan 22
5224 GP  ‘s-Hertogenbosch

Algemeen  
Het Noordbrabants Genootschap is opgericht in 1837 en heeft als doel kunst en wetenschap in Noordbrabant te bevorderen. Uit de activiteiten van het Noordbrabants Genootschap zijn onder anderen De Brabant Collectie en het Noordbrabants Museum voortgekomen. Het genootschap heeft veel boeken uitgegeven op gebied van archeologie, muziek, literatuur, beeldende kunst etc. Veel vrijwilligers waren in de vorm van commissies of werkgroepen actief. Ook werd het blad Brabant Cultureel een aantal jaren onder financiële verantwoordelijkheid door het genootschap uitgegeven. Om kosten te besparen heeft het genootschap geen werknemers en “digitale” huisvesting. Er wordt geen bibliotheek, geen archief en geen voorraad boeken meer aangehouden. De oude archieven zijn terug te vinden bij de universiteit Tilburg bij de Brabant Collectie en bij het BHIC in Den Bosch. Er is een groep vrienden die reeds vele jaren het genootschap ondersteunt.

Feiten:
Naam:Het Noordbrabants Genootschap
Rechtsvorm: stichting (tot 1999 vereniging)
Doel: het bevorderen van kunsten en het culturele leven in Noord-Brabant.
Bestuurder: F. Pisart
Er zijn bezoldigde werknemers in dienst van het genootschap, er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers.
Beleid: het actuele beleid is beschreven op de pagina “projecten” van deze website
Inschrijving kamer van koophandel Brabant: 16063321
Fiscaal nummer/RSIN: 002591510
Fiscale status: het Noordbrabants Genootschap is een culturele ANBI. De bijdrage van de vrienden ad euro 50,– is voor euro 20,– als gift te kwalificeren.

Cijfers

2022:
Het vermogen beliep euro 1897 bij een balanstotaal van euro 1897.
De inkomsten namen toe tot euro 4.218, daardoor namen ook de kosten toe en kwam het exploitatieresultaat uit op euro 316 negatief.
De vermogensvermindering was euro 325.

2021:
Het vermogen beliep euro 2223 bij een balanstotaal van euro 2223.
De inkomsten beliepen euro 3.093 en het exploitatieresultaat kwam uit op euro 1634.
De vermogensvermeerdering was euro 1634.

2020:
Het vermogen beliep euro 588 bij een balanstotaal van euro 636.
De inkomsten beliepen euro 1.997 en het exploitatieresultaat kwam uit op euro 238.
De vermogensvermindering was euro 238.

2019:
Het vermogen beliep euro 350 bij een balanstotaal van euro 623.
De inkomsten beliepen euro 2.018 en het exploitatieresultaat kwam uit op euro -1.795
De vermogensvermindering was euro 1.795.

Toekomst:
De plannen kunnen uit het eigen vermogen opgebracht worden. Het financiële beleid is gericht op het aanhouden van liquiditeit voor uit te voeren plannen en andere plannen eerst uit te voeren wanneer daarvoor voldoende middelen zijn aangetrokken. Hiermee wil het bestuur de continuïteit van de stichting zeker stellen.