over ons

Contact
-telefoon nummer 06-40535089
-e-mail: noordbrabantsgenootschap@gmail.com
-postadres: postbus 1104
5200 AB ‘s-Hertogenbosch

Algemeen  
Het Noordbrabants Genootschap is opgericht in 1837 en heeft als doel kunst en wetenschap in Noordbrabant te bevorderen. Uit de activiteiten van het Noordbrabants Genootschap zijn onder anderen De Brabant Collectie en het Noordbrabants Museum voortgekomen. Het genootschap heeft veel boeken uitgegeven op gebied van archeologie, muziek, literatuur, beeldende kunst etc. Veel vrijwilligers waren in de vorm van commissies of werkgroepen actief. Ook werd het blad Brabant Cultureel een aantal jaren onder financiële verantwoordelijkheid door het genootschap uitgegeven. Om kosten te besparen heeft het genootschap geen werknemers en “digitale” huisvesting. Er wordt geen bibliotheek, geen archief en geen voorraad boeken meer aangehouden. De oude archieven zijn terug te vinden bij de universiteit Tilburg bij de Brabant Collectie en bij het BHIC in Den Bosch. Er is een groep vrienden die reeds vele jaren het genootschap ondersteunt.

Feiten:
Naam:Het Noordbrabants Genootschap
Rechtsvorm: stichting (tot 1999 vereniging)
Doel: het bevorderen van kunsten en het culturele leven in Noord-Brabant.
Bestuurder: F. Pisart
Bezoldiging bestuurders: de bestuurders komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding en hebben daarvan afgezien ten gunste van de stichting.
Beleid: het actuele beleid is beschreven op de pagina “projecten” van deze website
Inschrijving kamer van koophandel Brabant: 16063321
Fiscaal nummer/RSIN: 002591510
Fiscale status: het Noordbrabants Genootschap is een culturele ANBI. De bijdrage van de vrienden ad euro 50,– is voor euro 20,– als gift te kwalificeren.

Cijfers
2017:
Het vermogen beliep euro 5.248 bij een balanstotaal van euro 5.248.
De inkomsten beliepen euro 3.042 en het exploitatieresultaat kwam uit op euro -1.355
De vermogensvermindering was euro 1.355.
2016:
Het vermogen beliep euro 6.603 bij een balanstotaal van euro 6.603
De inkomsten beliepen euro 3.349 en het exploitatieresultaat kwam uit op euro -3.216
De vermogensvermindering was euro -4.222.66
2015:
Het vermogen beliep euro 10.826 bij een balanstotaal van euro 10.826
De inkomsten beliepen euro 3.632 en het exploitatieresultaat kwam uit op euro -1.827
De vermogensmutatie was euro -1.717.
2014:
Het vermogen beliep euro 12.543 bij een balanstotaal van euro 15.618
De inkomsten beliepen euro 6.109 en het exploitatieresultaat kwam uit op euro -3.934.
De vermogensmutatie was euro -3.934.
Toekomst:
De plannen kunnen uit het eigen vermogen opgebracht worden. Het financiële beleid is gericht op het aanhouden van liquiditeit voor uit te voeren plannen en andere plannen eerst uit te voeren wanneer daarvoor voldoende middelen zijn aangetrokken. Hiermee wil het bestuur de continuïteit van de stichting zeker stellen.